My Cart0
Add ShopCart Succeed
APP

JACOB HOOY SALIE OLIE

Give8Point
quantity
- +

Looked and looked

 • 72.45

  OMSCHRIJVING

  Jacob Hooy salie etherische olie


  Ingredienten

  Thujonen, camphor, campheen, pinenes, (R)-p-mentha-1.8-dieen


  Gebruik

  Verdamp deze olie met een aromaverbrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.


  Waarschuwing

  Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. Afval niet inde gootsteen werpen. Draag gestikte handschoenen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Kan longschade veroorzaken na verslikken.